Centrum Badań i Usług Psychologicznych – Podkowa Leśna (Brwinów, Pruszków) i Skierniewice

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Centrum Badań i Usług Psychologicznych

PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice
PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE: Podkowa Leśna i Skierniewice

Oferta

Diagnoza, orzecznictwo i edukacja psychologiczna od 1989 r.

Katalog wykonywanych badań

Ocena istnienia, bądź braku przeciwskazań psychologicznych tzw. psychotesty (badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne):

Badania Cena
kierowcy (wykonujący badanie na podstawie zapisów ustawy o kierujących i ustawy o transporcie drogowym)
150 zł
kierowcy pojazdów służbowych (wykonujący badanie na podstawie zapisów kodeksu pracy)
150 zł
badanie widzenia w mroku, wrażliwości na olśnienie, widzenia stereoskopowego
30-50 zł
operatora wózków widłowych i platformowych, operatora suwnic i dźwignic
100 zł
elektromontera linii średniego i wysokiego napięcia oraz pokrewnych stanowisk
100 zł
operatora maszyn, ciężkiego sprzętu drogowego, urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
100 zł
operatora urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i surowców pokrewnych
100 zł
operatora urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych, materiałów wybuchowych oraz osób pracujących przy ich składowaniu i transporcie
180 zł
montera maszyn i urządzeń mechanicznych
100 zł
montera aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
100 zł
maszynisty maszyn dźwigowo – transportowych
100 zł
osoby pracującej na wysokości (murarza, tynkarza, betoniarza, malarza, zbrojarza, cieśli, dekarza, montera konstrukcji metalowych, elektromontera)
80 zł
maszynisty silników i kotłów parowych
100 zł
dyżurnego ruchu kolejowego
150 zł
manewrowego
90 zł
rewidenta taboru kolejowego
90 zł
pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia
150 zł
wartownika
200 zł
strażaka
150 zł
sekretarki i pokrewnych
200 zł
tresera
300 zł
kaskadera
300 zł
strażnika miejskiego, strażnika ochrony kolei, strażnika więziennego, funkcjonariusza celnego
200 zł
kierowcy rajdowego
200 zł
mechanika lotniczego i pokrewnych
200 zł
instruktora nauki jazdy, egzaminatora
150 zł
niższego dozoru (majstra, brygadzisty i pokrewne)
250 zł
pilota morskiego i rzecznego
350 zł
osoby ubiegająca się lub posiadająca pozwolenie na broń
250 zł
sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego i kandydatów na te stanowiska
200 zł

Warsztaty i treningi

grupy: 12-20 osób, czas trwania: 12 godzin dydaktycznych (blok podstawowy), 20-30 godzin dydaktycznych (blok rozszerzony)

RODZAJ ZAJĘĆ GRUPOWYCH CENA
warsztaty negocjacji i mediacji
od 3500 do 10000 zł. za grupę *
warsztaty komunikacji interpersonalnej
trening umiejętności sprawnego funkcjonowania w sytuacji stresu
trening dla kierowców uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych,
trening asertywności
trening rozróżniania sfery osobistej i zawodowej

* Cena końcowa jest zależna od czasu trwania zajęć oraz liczebności grupy. Koszty zakwaterowania i wyżywienia są naliczane dodatkowo (jeśli występują).

Badania i konkursy

Badania i konkursy na różne stanowiska pracy – ceny negocjowane, zależne od wysokości wynagrodzenia na tym stanowisku (zwykle 0.5 - 3 krotność wynagrodzenia).